SheepNet Hakkında

Avrupa ve komşu ülkelerinde koyun eti ve sütü üretimi çok önemli çiftlik faaliyetidir. Avrupa’da 830000 çiftlikte 85 milyon hayvan yetiştirilmekte Türkiye’de ise 127.000 çiftlikte 31 milyon hayvan yetiştirilmektedir. Ancak, EUROSTAT verilerine göre AB ülkelerinde 2000 yılından beri koyun yetiştiricileri %50 azalmıştır. Diğer taraftan son 10 yıldır ülkeye ve üretim sistemlerine bağlı olarak koyunlarda verimlilik %40 azalmıştır. Koyun yetiştiriciliği birçok “marjinal” alanlarda sosyal, ekonomik ve çevresel konularda anahtar role sahip olduğundan verimlilikteki bu azalma anılan alanlardaki sürdürülebilir gelişimi etkileyecektir.

Image removed. Image removed.

Koyunculuk sektörünü yeniden cazip hale getirmek için koyun eti (aşılan koyun başına yetiştirilen kuzu) ve sütündeki verimliliği (aşılan koyun  başına sağılan koyun) sürdürülebilir şekilde atttırmak esatır.

SheepNet (Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking)-(Koyunculukta verimliliğe yönelik uzmanlık ve tecrübelerin ağ oluşturma ile paylaşılması) projesi, Idele (Fransa) tarafından yürütülen, 3 yıllık, H2020 tarafından RUR-10-2016-2017 başlığı altında 1.99 milyon € ile desteklenen ve Ekim 2019’ a kadar sürecek bir projedir. koyunculukta verimliliği arttırmayı hedefleyen bir projedir. SheepNet projesi 6 başlıca koyun üreticisi AB üyesi ülkeler (Fransa, İrlanda, İtalya, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık) ile Türkiye ile yürütülmektedir.

Image removed. Image removed.

SheepNet koyunculukta verimliliği iyileştiren yenilikçi uygulama esaslı bir ağdır. Bu ağ özellikle etkin üreme, etkin gebelik ve kuzu ölümlerinin azaltılmasına odaklanmaktadır, zira bu üç faktör sürdürülebilir ve karlı koyun üretim sistemleri için önemlidir.

SheepNet Avrupa çapında araştırmacı, çiftçi ve danışmanlar arasında bilimsel ve pratik bilgilerin sağlam bir şekilde değişimini sağlayacaktır. SheepNet ulusal ve uluslararası düzeyde çok aktörlü ve disiplinler arası yaklaşım ile koyunculukta verimliliği iyileştirmek için yenilikçi ve en iyi uygulamaların/teknolojilerin-uygulamaların yaygınlaştırılmasını ve uygulanmasını teşvik edecektir. Bu ağ tüm AB ülkelerine aracılara ve koyun üreticilerine açıktır. SheepNet altında birçok ulusal ve uluslararası çalıştaylar, yayınlar ve etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Image removed. Image removed.