Institut National de Recherche Agronomique, INRA, France

inra

INRA'nın 3 araştırma birimi INRA ortaklarını oluşturmaktadır. Ortak Araştırma birimi (JRU), UMR 1225 "Konakçı-Patojen Etkileşimleri", INRA "Hayvan Sağlığı" Bölümü (AHD) ve Institut National Polytechnique - Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (INP-ENVT) denetimindedir. JRU'nun temel amacı, farklı yaşam düzeylerinde (genlerden sistemlere kadar) bulaşıcı süreçlerin altında yatan mekanizmaları daha iyi anlamak, son amaç olarak kontrol için genel ve operasyonel bilgi sağlamaktır. JRU1225'in araştırma faaliyetleri misyon odaklıdır. JRU'nun genel stratejisi, temel veterinerlik ve / veya halk sağlığı sorunlarına yanıt olarak bulaşıcı hastalıklarla ilgili yenilikçi ve önemli bilimsel soruları ele almaktır. Son yıllarda, JRU çabaları yalnızca patojen veya konukçu değil aynı zamanda çevreyi de göz önüne alınarak bulaşıcı süreçlerin kesin fakat aynı zamanda daha fazla küresel olarak anlaşılması için bilimsel soruların daha entegre bir görünümüne yönlendirildi. 2009'da Ortak Teknik Birim (JTU), " UMT Santé des Troupeaux de Petits Ruminants “ IDELE ile işbirliği içinde kuruldu. JTU çiftçiler, çiftlik teknisyenleri ve veteriner hekimler için yüksek düzey araştırma sonuçlarını pratik ve uygulanabilir tavsiyeye çevirmek ve paydaşlar tarafından küçükbaş üretimi ile ilgili olarak ortaya atılan yeni bilimsel veya teknik konulara çözüm getirmektedir. Çalışma programında koyunlarda verimliliğin iyileştirilmesine yönelik kuzu ölüm oranı odaklı özel bir başlık ayrılmıştır.

Üreme ve Davranış Fizyolojisi Araştırma Birimi, Tours (Nouzilly) 'de bulunan bir INRA merkezidir. Araştırma birimi yıllık 350'den fazla yayın yayınlamaktadır. Bütüncül ve prediktif araştırma, üreme fonksiyonları, duygusal, sosyal ve cinsel davranışlar üzerine geliştirilmiştir. Programlar ağırlıklı olarak akademik ve / veya uygulamalı seviyelerde evcil ruminantlar ve kuşlar ile ilgilidir. Nöroendokrinoloji, moleküler biyoloji, sinirbilimi ve etoloji gibi çok disiplinli bir yaklaşımlar, çalışmanın teorik çerçevesini karşılaştırmalı biyoloji yoluyla güçlendirmektedir. UMR PRC, UMR 1225 "Host-Pathogen Interactions" ile beraber OVIN2A / metaprogram INRA GISA Whelp de dahil olmak üzere birçok araştırma geliştirme projesinde ile yer almaktadır. SheepNet ağı içindeki UMR PRC' nin kilit rolü, inovatif yetiştirme teknikleri ve sürdürülebilir hayvancılık sistemelri yönetim uygulamaları için bilimsel bilgi ve pratik önerilerini 3 düzeyde vermektedir: ile hayvansal üreme etkinliğii (gamet hücre üretimi, hücre etkileşimi ve fertilite, koç etkisi), çevresel tehlike (iklim değişiklikleri, endokrin bozucular) ve korunma (hormonal olmayan yöntemler) ve hayvan refahı (yetiştirme koşulları, doğum öncesi yaşam).

Genetik, Fizyoloji ve Hayvancılık Sistemleri Laboratuarı (GenPhySE), INRA'nın Hem Hayvan Genetiği hem de Fizyoloji bölümlerinin bir parçasıdır. INRA'nın Hayvan Genetiği bölümünün görevi hayvansal üretimde önemli özelliklerin genetik kontrolünü incelemek, bütünleştirici hayvansal biyolojinin bilgisine katkıda bulunmak ve hayvancılık popülasyonlarının genetik iyileştirilmesi ve korunması için nicel ve genetik yöntemler ve araçlar geliştirmektir.