Scotland’s Rural College (SRUC), United Kingdom

sruc

SRUC, hem ulusal hem de uluslararası alanda saha tabanlı endüstrilere yönelik hizmetler konusunda uzmanlaşmış İngiltere'nin önde gelen Araştırma, Eğitim ve Danışmanlık organizasyonudur. Geniş ve çok disiplinli bir organizasyon olan SRUC, Birleşik Krallık'ta, Avrupa'da ve daha ileri ülkelerde rakipsiz olan beceri ve kaynak yoğunluğuna sahiptir. SRUC'un amacı, kırsal alanların ve toplumların sürdürülebilirliğini ve bağımlı oldukları endüstrilerin yaşayabilirliğini artırmak için bilgi, beceri ve anlayış oluşturmak, geliştirmek ve uygulamaktır. Yaklaşık 1500 personeli, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kurumsal müşteriler, yerel ve bölgesel yetkililer, devlet kurumları ve departmanları için araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu proje bağlamında SRUC, hayvan davranışı ve refah, çiftlik yönetimi, hayvan gelişimi, sağlık için genetik, üretim ve refah özelliklerine ve kuzu ölümleri ile ilgili 20 yıldan fazla olmak üzere politika temelli araştırma temalarını yürütmektedir. SRUC, bilgi transferine öncelik vermektedir ve koyunculuk danışmanlığı ve veterinerlik hizmetleri de dahil olmak üzere müşterilerine çeşitli hizmetler sunan SAC Danışmanlık aracılığıyla tarım endüstrisi ile yakın bir çalışma ilişkisine sahiptir. SAC Danışmanlık (tüzel kişilik değildir) SRUC bünyesindeki bir bölümdür. SRUC personeli, Avrupa Çerçeve ve Ufuk 2020 projelerine başarılı bir şekilde dahil olma ve bunlarla yönetim konusunda kapsamlı tecrübeye sahiptir.

SRUC İskoçya'da bir dizi araştırma çiftliğine sahiptir, batıdaki dağlık arazide Tepe ve Dağ Araştırma Merkezi ve Midlothian'daki Sığır ve Koyun Araştırma Merkezi de dahil olmak üzere bu projeye ilişkin kaynakları sağlamaktadır. SRUC ayrıca, çiftçilere doğrudan temas ve tavsiyeler sunan yerel bir danışmanlık bürosu ağının yanı sıra, İskoçya ve Kuzey İngiltere çapında sağlık ve ölüm sonrası olanakları sunan veteriner teşhis laboratuvarları ve ofisleri ağına sahiptir. Araştırma çalışmalarında SRUC, araştırmacı ve endüstri tarafından kullanılan Bilgisayarlı Tomografi tarayıcısı, video ve diğer veri toplamada deneyim, analiz ve demonstrasyon uzmanlığı ve biyolojik belirteçlerin invazif olmayan ölçümü konusunda uzmanlaşmış bir araştırma laboratuarı da dahil olmak üzere bir dizi uzman servis ve teknik kabiliyete sahiptir. SRUC ayrıca çiftlikler ve Kırsal İşler Haber Bülteni, Koyun ve Sığır Notları ve bölgesel ve ulusal basında düzenli köşe yazıları da dahil olmak üzere sunar çiftçi odaklı bir dizi iletişimler sunmaktadır.