Grassland Science, Animal & Grassland Research & Innovation Centre, Teagasc, Ireland

teagasc

Teagasc, Tarım ve Gıda Geliştirme Otoritesi, tarım (Çiftlik ve ormancılık) gıda endüstrisi ve kırsal topluluklara entegre araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmeti sağlayan ulusal bir kurumdur. Teagasc'ın misyonu, tarımsal gıda sektöründeki bilim temelli yeniliği ve daha geniş alanda karlılığı, rekabetçiliği ve sürdürülebilirliği temelindeki biyo-ekonomiyi desteklemektir. Kuruluş, devlet destekli olarak fonlanmıştır, araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile finanse edilmektedir; Ulusal ve AB rekabetçi araştırma programlarından ve tarım faaliyetlerinden elde edilen gelir ve mal (ürün) vergileri ile fonlanmaktadır. Teagasc, İrlanda genelindeki 55 noktada yaklaşık 1,100 personeli ve yıllık 180 milyon Avro'luk işletme bütçesi ile müşteri odaklı bir kuruluştur. Tarım ve gıda endüstrisinin tüm sektörleriyle ve kırsal kalkınma ajanslarıyla ortak çalışmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki araştırma, danışma ve eğitim kurumlarıyla yakın ittifaklar geliştirmekte ve sürekli uluslararası temaslarını arttıran bir kurumdur.

Teagasc'ın yıllık bütçesinin yaklaşık% 75'i, İrlanda Maliye Bakanlığı ve AB finansmanından gelen müşteri ve öğrenci ücret gelirlerinden sağlanmaktadır. Bütçenin yaklaşık %40'ı araştırmaya ayrılmış olup kalan kısmı% 40 ve danışmanlık hizmetleri ve %20 eğitim hizmetleri arasında paylaştırılmıştır.

Teagasc, araştırma ve KT alanlarında önemli kaynaklara sahiptir. Athenry ana koyun araştırma çiftliği 128 ha’a kurulu olup 1180 baş damızlık koyun ve 287 baş yedek, 5 araştırıcı ve 15 destek personelinden oluşmaktadır. Koyun KT kaynakları dağlık ve ova koşullarında 3 koyun destek uzmanı, 105 kuru stok danışmanı ve 15 İYİ koyun çiftliğinden oluşmaktadır.