Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Romania

usamvbt

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din

Timişoara/Banat Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Veteriner Fakültesi “King Michael I of Romanya” (USAMVBT) güney batı Romanya’nın Banat bölgesinde bulunan kamuya bağlı bir yüksek öğretim kurumudur (web sitesi: http://usab-tm.ro). Tarım, Bitkisel Üretim, Tarımsal Yönetim, Veteriner Fakültesi, Hayvansal Üretim ve Biyoteknolojileri ve Gıda İşleme Teknolojileri olmak üzere altı Fakülteden oluşmaktadır. Üniversitenin araştırma stratejileri ve öncelikli araştırma alanları Ufuk 2020 programları ile uyumludur. Sheepnet projesi ile uyumlu olarak gıda güvenliği ve güvencesi, hayvan refahı, hayvan hastalıkları önleme ve kontrolü gibi öncelikli çalışma alanları vardır. En son genel rapora göre Üniversite 337 ulusal hibe sağlamıştır (108’i endüstri,36’sı uluslararası fon ile). USAMVBT üç deneysel hayvan çiftliğine sahiptir (inek, koyun-350si damızlık koyun, kanatlı, at ve balık). Timişioara kentinin kuzeyindeki USAMVBT kampüsü 24,869,514 m2 alana sahiptir.

USAMVBT, 22 lisans, 26 yüksek lisans programı ve 5 bilimsel alanda doktora programları sunmaktadır. Şu anda, lisans çalışmalarına (Lisans ve Yüksek Lisans) kayıtlı yaklaşık 6000 öğrenci ve doktora ve postdoc'ta kayıtllı 260 öğrenci bulunmaktadır. Üniversitemizin öğretim ve araştırma personeli 335 tam zamanlı çalışandan oluşmaktadır.

Yeni açılan Araştırma Enstitüsü Horia Cernescu, 43.951.701 RON (yaklaşık 10.000,000 EUR) tutarında bir bütçeyle AB tarafından finanse edilen bir proje ile kurulmuştur. Bu enstitü, hayvansal davranış ve refahı dahil olmak üzere tüm hayvan ve veterinerlik alanlarında (hayvan deney tesisleri, 31 araştırma laboratuarı) araştırma yürütmek için son teknoloji tesisler sunmaktadır.