Industria ovinelor în UE

Producțiile ovinelor în Europa

Producțiile ovinelor: afacere cheie în „zonele mai puțin favorizate”

Carnea de oaie și producția de lapte sunt afaceri de familie foarte importante în anumite regiuni din Europa, și joacă un rol important social, economic și de mediu în multe “zone mai puțin favorizate”. Actualmente sunt 85 de milioane de oi în 830.000 de ferme în Europa, și 33 de milioane de oi în 127.000 ferme în Turcia (Tabelul 1). Sunt mai multe oi în Europa decât în Australia și Noua Zeelandă împreună. Numărul de producători de ovine în UE a scăzut cu 50% din anul 2000, iar în ultimii 10 ani productivitatea ovinelor a scăzut cu 40%, în funcție de țară și de sistemul de creștere. Acest declin în producția ovinelor poate fi datorat unui număr de factori, inclusiv profitabilitatea fermieri şi lipsa forței de muncă, precum şi lipsa inovării din domeniu. 

Tabelul 1:Numărul total de oi (milioane) și feme pentru fiecare țară implicată în SheepNet (sursa: Eurostat, 2018)

Țara 

Numărul total de oi

Femele de reproducție

Turcia

33,68

23,43

Regatul Unit

23,31

14,70

Spania

15,96

11,51

România

9,98

8,45

Italia

7,22

6,27

Franța 

6,88

5,21

Irlanda

3,87

2,65

 

UE nu este autonomă în producție de care de ovine.

 

UE este a doua mare importatoare de carne de ovine în lume,  cu o  auto-suficienţă de 85%. Media UE per consumator de carne de ovine este de 2,1 kg. Există o oportunitate de a crește producția, fără a exporta excesul de carne. O creștere cu 0,1 miei per oaie, este echivalentă cu 64.000 tone carne de oaie, crescând autosuficiența la 92%. 

Marea Britanie, Spania, România, Irlanda și Italia sunt cele mai mari producătoare de carne de ovine din Europa. Marea Britanie are cel mai mare efectiv de ovine din Europa, în timp ce Irlanda este cea mai mare exportatoare de carne de ovine din UE. Pe lângă ovinele de carne există un număr semnificativ de ovine de lapte, care produc lapte transformată ulterior în brânză. Raportul dintre ovinele de lapte și carne variază conform figurii 1. România are cel mai mare număr de ovine de lapte din UE urmată de Italia. 

ro

Figura 1. Procentul de oi exploatate pentru lapte și carne, pentru fiecare țară implicată în SheepNet (Eurostat, 2018)

Domeniu de aplicabilitate foarte important îmbunătățirea productivității ovinelor în UE .

Producția de ovine în Europa reprezintă o mare diversitate de sisteme datorită diferitelor rase de ovine, condițiile de mediu diferite, prolificitatea raselor etc. Prolificitatea medie (numărul de miei) în sistemele de producție din Europa variază de la 1,2 la 1,7 miei per oaie, cu tendința de a fi mai mare în zonele de câmpie (1,47) comparativ cu zonele montane (1,31). Numărul mediu de miei înţărcaţi per oaie este cuprins între 1 și 1,5 în majoritatea sistemelor din Europa. Totuși rate productivitate mari de sunt posibil de atins, de exemplu anumite rase în Spania sunt crescute permanent în interior, în sistem de reproducție accelerat cu până la 2,5 miei per oaie şi ani. În unele regiuni productivitatea oilor nu s-a îmbunătățit în ultimii 30 de ani. 

Există multe oportunități pentru a îmbunătății productivitatea ovinelor, în general prin îmbunătățirea succesului reproductiv și a ratelor de supraviețuire a mieilor, îmbunătățind astfel profitabilitatea și crescând  autosuficiența cărnii de ovine din Europa.