Institut National de Recherche Agronomique, INRA, Franța

inra

Partenerul INRA este compus din 3 unități de cercetare. Unitatea de cercetare comună (JRU), UMR 1225 “Host-Pathogen Interactions”, este sub supravegherea INRA departamentul „Sănătate animală” (AHD) și Institutul Național Politehnică – Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (INP- ENVT). Principalul obiectiv al JRU este înțelegerea mai bună a mecanismelor care stau la baza proceselor infecțioase la diferite nivele ale vieții (de la gene la sisteme), cu scopul de a asigura cunoștințe genetice și operaționale pentru controlul acestora. Activitățile de cercetare ale JRU1225 sunt orientare către misiunea instituției. Strategia generală a JRU este de a se adresa inovative și pertinent întrebărilor științifice legate de boli infecțioase, ca răspuns la principalele probleme veterinare și de sănătate. În ultimii ani, eforturile JRU au fost orientate spre o viziune integrată a întrebărilor științifice, luând în considerare nu doar patogenii sau gazda, dar de asemenea și mediul înconjurător. În anul 2009, Unitatea tehnică comună (JTU) „UMT Santé des Troupeaux de Petits Ruminants” a fost construită în colaborare cu IDELE pentru a permite și facilita transferul în practică și avantajele practice ale cercetării de nivel înalt la fermieri, fermieri și medici veterinari și de a se adresa oricărei probleme tehnice și științifice apărute în legătură cu producțiile rumegătoarelor mici. Acest program de lucru este dedicat îmbunătățirii producției ovinelor, cu focus asupra mortalității mieilor.

Departamentul de fiziologie a reproducerii și studiul comportamentului este un centru INRA localizat în Tours (Nouzilly). Departamentul de cercetare publică peste 350 de lucrări anual. Cercetarea integrativă și predictibilă este dezvoltată pe funcția reproductivă precum și emoțională, socială și comportament sexual. Programul privește în principal rumegătoarele domestice și păsările la nivel academic și/sau practic. O abordare multidisciplinară care combină neuroendocrinologia, biologia moleculară, neuroștiințele și etologia întărește cadrul de lucru prin biologie comparativă. UMR PRC este implicată cu UMR 1225 “Host-Pathogen Interactions”, în mai multe proiecte de cercetare și dezvoltare, inclusiv OVIN2A/ INRA GISA Whelp metaprogram INRA GISA Whelp. Rolul principal al UMR PRC în programul SheepNet va fi să asigure cunoștințe științifice actuale și avantaje practice despre tehnici inovative de creștere și management pentru creșterea animalelor la trei nivele: eficiența reproducerii la animale (producerea gameților, interacțiunea celulelor și fertilitate, efectul masculului), schimbările de mediu (schimbările climatice, distruptori endocrini) și protecția (metode non-hormonale) și bunăstarea animalelor (condiții de creștere, supraviețuirea nou născuților).

Laboratorul de Genetică, Fiziologie și Creșterea Animalelor (GenPhySE) este parte atât a departamentelor de Genetică cat și Fiziologie Animală a INRA. Misiunea diviziei de Genetică Animală a INRA este de a studia controlul genetic a celor mai importante caractere în producția animalelor, contribuind la cunoașterea în domeniul biologiei integrative, și dezvoltarea metodelor cantitative și genomice, metodelor și uneltelor pentru ameliorarea și conservarea populațiilor.

Dominique François